REKRUTACJA NA MIEJSCA DOFINANSOWANE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

27 maja 2016 przez Kategoria: Rekrutacja

Żłobek Niepubliczny WYSEPKA 2 ogłasza rozpoczęcie drugiej rekrutacji na miejsca dofinansowane na rok szkolny 2016/17

TERMIN NABORU: od 25.05.2016 do 08.06.2016

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się w zakładce: rekrutacja/dokumenty do pobrania/zasady rekrutacji.

W celu zapisania dziecka do naszej placówki należy:

1. zapoznać się z dokumentem „zasady rekrutacji”

2. pobrać z naszej strony, wypełnić i dostarczyć do nas protokół ze zgłoszenia dziecka (preferujemy składanie protokołów drogą mailową na adres: szybka@wysepka.wroclaw.pl) nie później, niż do dnia 08.06.2016r. do godziny 18:00

3. Wyniki rekrutacji umieścimy na stronie nie później niż dnia 17.06.2016 roku do godziny 14:00.

UWAGA:

Dzieci aktualnie korzystające z usług żłobka (urodzone po 1 stycznia 2014 r.) nie biorą udziału w rekrutacji. Dzieci te kontynuują pobyt w żłobku w roku 2016/2017 na podstawie „Formularza kontynuacji”. Kontynuacja dotyczy wyłącznie dzieci zapisanych i korzystających z opieki żłobka na dzień 5 kwietnia 2016 r., tj. dzień ogłoszenia konkursu nr 21/ŻK/2016/2017 na organizację opieki sprawowanej w formie żłobka (kontynuacja), pod warunkiem, że umowa zawarta przez żłobek z rodzicem/opiekunem prawnym nie jest w okresie wypowiedzenia.

Przypominamy, że „Protokół ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2016/2017” składa się tylko w jednym ze żłobków publicznych albo niepublicznych, które zawarły z Gminą Wrocław umowę o dofinansowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, na rok 2016/2017. Złożenie „Protokołu ze zgłoszenia” w więcej niż jednym żłobku – publicznym lub niepublicznym – będzie skutkowało wykluczeniem z rekrutacji.

Kolejność zgłoszeń nie stanowi kryterium kwalifikacyjnego.