REKRUTACJA NR 2 NA MIEJSCA DOFINANSOWANE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

2 lipca 2017 przez Kategoria: Rekrutacja

Żłobek Niepubliczny WYSEPKA 2 ogłasza rozpoczęcie drugiej rekrutacji na miejsca dofinansowane na rok szkolny 2017/18

TERMIN NABORU: od 03.07.2017 do 12.07.2017

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się w zakładce: rekrutacja/dokumenty do pobrania/zasady rekrutacji.

W celu zapisania dziecka do naszej placówki należy:

1. zapoznać się z dokumentem „zasady rekrutacji”

2. pobrać z naszej strony, wypełnić i dostarczyć do nas protokół ze zgłoszenia dziecka (preferujemy składanie protokołów drogą mailową na adres: szybka@wysepka.wroclaw.pl) nie później, niż do dnia 12.07.2017r. do godziny 23:59 (drogą mailową)

3. Wyniki rekrutacji umieścimy na naszej tablicy ogłoszeń nie później niż dnia 17.07.2017 roku do godziny 17:00. Każda osoba biorąca udział w rekrutacji otrzyma również mailową wiadomość z wynikiem rekrutacji do dnia 18.07.2017 do godziny 17:00

UWAGA:

Warunkiem udziału w rekrutacji uzupełniającej jest przedłożenie przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka, wraz z kompletem dokumentów, zaświadczenia wystawionego odpowiednio przez żłobek publiczny albo niepubliczny z dotacją gminy Wrocław, potwierdzającego nieprzyjęcie dziecka do żłobka w rekrutacji przeprowadzonej w dniach 02-14.06.2017 r.

Przypominamy, że „Protokół ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2017/2018” składa się tylko w jednym ze żłobków publicznych albo niepublicznych, które zawarły z Gminą Wrocław umowę o dofinansowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, na rok 2017/2018. Złożenie „Protokołu ze zgłoszenia” w więcej niż jednym żłobku – publicznym lub niepublicznym – będzie skutkowało wykluczeniem z rekrutacji.

Kolejność zgłoszeń nie stanowi kryterium kwalifikacyjnego. Informujemy, że posiadamy 10 wolnych miejsc.

 ŻŁOBEK WYSEPKA NIE UDZIELA TELEFONICZNYCH INFORMACJI NA TEMAT POSTĘPÓW W PROCESIE REKRUTACJI, WYNIKÓW REKRUTACJI ETC.